Tesarstvi pokryvacstvi drevostavby monolity leseni krovy pergoly altany obytna podstresi v brne a okoli


Přejdi na obsah

Zaměřujeme se na zhotovení vaznicových soustav krovů sedlových střech.Provádíme bednění monolitických schodišť, stěn, stropů, sloupů, průvlaků, věnců, základů. Vyrobíme nejrůznější tesařské konstrukce levně, rychle, spolehlivě s profesionálním přístupem ke svěřeným úkolům.

Doba, kdy tesařský mistr se svým štábem vystačil se šňůrou, olovnicí, krokvicí, mírou, úhelníkem a empirickými poznatky minulých generací mistrů a dokázal s těmito prostředky vyšetřit a realizovat vazbu krovu katedrály nebo zvonice, je nenávratně pryč. Žijeme a stavíme v jedenadvacátém století. Jsou na nás kladeny jiné požadavky - stavět rychle, přesně, bez závad, ekonomicky s perfektním využitím suroviny. Rychlost je dána zkušenostmi a zručností, ovšem, čím jsou složitější spoje a sofistikovanější skladby konstrukcí používány, tím je rychlost provedení omezenější. Totéž bez výjimky se dá říci o přesnosti, která je navíc omezena možnostmi použitého nářadí. To vše se opět odráží do ekonomiky provedení práce, která je v přímé úměrnosti ke spotřebovanému času. Perfektní využití čím dál dražší ušlechtilé suroviny je dána invencí mistra a měla by být dána i jeho spoluprací s projektantem.

Pagerank zmeril www.CZIN.eu

Katalog web stránek Webatlas.cz

 Rink.cz

ZDROJ.cz - katalog odkazu

Zpetné odkazy